Đặt tour
THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ tên *
Xưng hô
Ngày sinh (Ngày/tháng/năm)
Địa chỉ
Mã bưu điện
Thành phố/Tỉnh
Quận/Huyện
Quốc gia *
Điện thoại  *  (Ví dụ: 84 - 08 - 2619379)
Fax  (Ví dụ: 84 - 08 - 2619379)
Email *
YÊU CẦU VỀ TOUR
Tên tour *
Ngày đi * (Ngày/tháng/năm)
Số lượng Người lớn *
trẻ em dưới 2 tuổi     trẻ em dưới 5 tuổi
trẻ em dưới 10 tuổi trẻ em dưới 12 tuổi
Cấp khách sạn
Loại phòng
Số lượng Single     Double      Tripple
Hướng dẫn viên  Tiếng anh       Tiếng pháp       Tiếng nhật      Tiếng việt
Ngôn ngữ khác
Yêu cầu khác
Mã bảo vệ:
PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
 Thẻ      Chuyển khoản      Tiền mặt
Quý khách có thể đăng ký tại: ASIA STAR TRAVEL
Địa chỉ: 47 đường Vĩnh Hội, Phường 4, Quận 4, Tp.HCM. Điện thoại: (84)-08-2619397/2619396
Fax: (84)-08-9406660 VAT: 0304829825
Email: sales@asiastartravel.com.vn
 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH & TM SAO Á CHÂU
 

Văn phòng chính: 47 Vĩnh Hội,Phường 4, Quận 4, HCMC,VN.    

Tel: 84-8 6261 939784-8 6261 9397 / 96       Fax: 84-8-3940 6660

Email: sales@asiastartravel.com.vn  

Email: sales1@asiastartravel.com.vn 

Website liên quan

www.asiastartravel.com.vn

www.saoachau.net

www.indochinacyclingtour.com

 

LICENSE No. 79-061/ 20 /10 TCDL-GP LHQT